Uw baby, slapen in het eerste jaar

Slapeloze nachten maken deel uit van het programma voor ouders: als het nageslacht de nacht in dag verandert, krijgen mama en papa ook niet genoeg rust. Dus wat te doen als de slaapbehoefte van uw baby helemaal niet overeenkomt met uw verwachtingen? Dit onderwerp is ongetwijfeld genoeg voor een heel boek. De beste tip voor het begin: gooi de verwachtingen overboord!

Ze zouden moeten bestaan, baby’s die de hele nacht slapen zonder wakker te worden. De ervaring van de meeste moeders leert echter dat er in deze relatie meestal geen regel is. Slaaptijden zijn voor elke baby anders, zelfs broers en zussen zijn nauwelijks te vergelijken. Waar uw eerste baby vroeg in slaap zou kunnen vallen, kan het tweede kind u uitdagen om elke avond rondleidingen rond de eettafel te dragen.

Waarom zou een baby de hele nacht door moeten slapen tot de ochtend, terwijl volwassenen dat niet doen? Iedereen slaapt in fasen. Wij volwassenen slagen er echter in om onszelf in een korte waakfase weer in slaap te brengen. Dus als je je baby wilt aanmoedigen om ‘de hele nacht door te slapen’, kun je hem alleen begeleiden in zijn ontwikkelingsproces. De daadwerkelijke bedtijd wordt bepaald door het kleine lichaam. De baby kan niet “leren slapen” en zal ook niet beter slapen als u de maag zo goed mogelijk vult met het avondeten. Zodat je op een ontspannen manier kunt kijken naar het onderwerp babyslaap, nemen we een kijkje achter de schermen.

Hoe slapen baby’s echt?

Het slaapritme van een baby is nog steeds onregelmatig. Het is een afwisseling tussen kortere perioden van wakker zijn om te eten en langere perioden van slapen. En aangezien uw kinderen nog niet weten wat 24 uur zijn en dat er een verschil is tussen dag en nacht, kunt u na deze slaapfasen de klok niet meer zetten.

In de eerste levensmaanden wordt de slaap van pasgeborenen voornamelijk gekenmerkt door fasen van REM (Rapid Eye Movement). Het is een lichte slaap waardoor de baby te allen tijde zijn behoeften kan waarnemen. Als hij honger heeft of als de luier vol is, wordt hij wakker en zoekt hulp. In tegenstelling tot een volwassene valt een baby nog niet in diepe slaap. Het doorloopt meestal slaapfasen van 30 tot 60 minuten. Bij volwassenen duren deze slaapfasen veel langer, tot wel 90 minuten. Een kind dat meerdere uren achter elkaar ‘doorslaapt’, kan pas weer slapen nadat een slaapfase is afgelopen.

Terwijl er bij een pasgeborene nog steeds 7 tot 8 slaapfasen zijn, verdeeld over 24 uur, wordt de rustperiode vrij goed verschoven naar de nacht van een levensjaar – met meestal twee dutjes per dag. Met het ouder worden verdwijnen ook deze kleine rusttijden en is het lichaam gewend geraakt aan het feit dat er ‘s nachts tijd is om te slapen. Dit rijpingsproces kan niet worden geleerd en vindt bij elk individu met verschillende snelheden plaats.

Hoeveel slaap hebben baby’s nodig?

Heel veel! Tijdens de slaap verwerken baby’s de indrukken van hun waakfase. En dat kost het lichaam veel energie. Informatie over de slaapduur van baby’s zijn slechts gemiddelde waarden, die vaak van adviseur tot adviseur verschillen. Het lijkt zeker: de slaapbehoefte van baby’s neemt af naarmate ze ouder worden. Het staat ook buiten kijf dat er onder baby’s uitschieters zijn in een of andere richting. De volgende waarden bieden u oriëntatie:

Leeftijd

Benodigde uren slaap

0-3 maanden

16-18 uur

3-6 maanden

14-16 uur

6-12 maanden

12-14 uur

12 maanden +

11-13 uur

Vanaf de leeftijd van twee jaar is het dag-nacht ritme van een baby zo uitgesproken dat ongeveer 11 uur slaap ongeveer 11 uur in de nacht zijn. Vroeg of laat zal ook het middagdutje achterwege blijven.

Dag en nacht leren kennen

De baby ontwikkelt zijn eerste onregelmatige slaapritme in de baarmoeder. Het gaat door in de eerste levensmaanden. Over het algemeen zijn de waakfasen nog kort omdat de baby veel slaapt. Het moet wennen aan onze definitie van dag en nacht – met onze hulp.

Wanneer de baby vier tot zes weken oud is, treedt langzaam een ​​dag-nachtritme in. De kinderen kunnen dit verschil niet alleen zien in de helderheid van de omgeving, maar ook in hoeveel aandacht ze krijgen tussen slaapfasen. Als moeder het gedimde licht alleen aanzet als ze ‘s nachts borstvoeding geeft en het achtergrondgeluid erg laag houdt, kan deze fase geleidelijk worden herkend als “nacht” of “rustfase”. Ook de slaapomgeving speelt een rol als deze overdag en ‘s nachts verschilt.

Overdag creëer je met een regelmatig proces herkenbare structuren. Het moet in het begin zo stil mogelijk zijn, zodat uw baby ‘s nachts niet zoveel te maken heeft. Met veel kleine rituelen help je de jongeren de overgangen tussen wakker zijn en slapen onder de knie te krijgen.

Pasgeborenen en slapen

Tussen nul en drie maanden moet uw baby zeker de slaap krijgen die hij wil. Concreet betekent dit dat je je eigen dagelijkse routine grotendeels moet aanpassen aan de baby. Voorkom dat u onderweg en gestrest bent. Later is er voor alles nog tijd. Zorg ervoor dat de waakfasen niet te lang duren, zodat er geen overprikkeling is. In de eerste drie maanden zal, afhankelijk van de behoeften van de baby, een eerste ritme bezinken dat je de volgende maanden kunt oppikken en dat je steeds meer kunt integreren in je dagelijkse leven.

Om pasgeborenen optimaal te laten slapen, moet u in de eerste levensmaanden bijzondere aandacht besteden aan een veilige omgeving. Dit verkleint niet alleen de kans op wiegendood, je geeft je baby ook het gevoel dat hij goed beschermd kan rusten. Dit bevordert op zijn beurt uiteindelijk het slapen door de nacht.

Slaapontwikkeling van 4 tot 12 maanden

Vanaf de leeftijd van vier maanden zinken kinderen steeds meer weg in fasen van diepe slaap, waaruit ze niet meer zo gemakkelijk schrikken als voorheen. De slaapbehoefte van de baby verschuift grotendeels naar de nacht, wanneer hij nu bijna twee keer zoveel slaapt als overdag. Hoewel de nachtelijke slaapfasen van de baby toenemen, slapen er maar heel weinig van de avond tot de ochtend. Honger of de behoefte om naar ouders te zoeken blijft voorkomen. Vanaf ongeveer zes maanden slapen baby’s wat langer achter elkaar.

Als uw baby nu grotendeels slaapt, geniet er dan van. Het is goed mogelijk dat dit in latere maanden weer zal veranderen. Een speciale timing kan ervoor zorgen dat kinderen ‘s nachts vaker wakker worden – bijvoorbeeld als er nieuwe tanden verschijnen, de volgende ontwikkelingsspurt of het kind ziek is.

Bedtijdrituelen voor baby’s zijn belangrijk

Gestructureerde processen zijn geweldig om de baby te helpen in slaap te vallen. Hier kun je zelf bepalen hoe je zo’n ritueel ontwerpt. Bovenal moet er zo min mogelijk activiteit zijn en geen verrassingen. In tegenstelling tot wij ouders zullen baby’s zich niet vervelen als alles zich keer op keer herhaalt voordat ze gaan slapen. Dit kan de gewone sequentie zijn of het nummer op de muziekdoos, dat altijd in dezelfde tijdsperiode klinkt. Gedimd licht en een minder luide stem zijn ook handig in de tijd voor het slapengaan. Uw kind krijgt het signaal: Nu de rust is teruggekeerd, schakelen we over naar de slaapomgeving.

Het ritueel mag in geen geval te spannend zijn en de baby weer actief laten worden. Kietel aanvallen zijn contraproductief. Vermijd ook speelgoed zoals babymobiel of elektronisch speelgoed dat de aandacht van het kind vereist.

Slaaphulpmiddel voor een goede babyslaap

Baby’s hoeven niet te leren slapen. Ze moeten leren in slaap te vallen – op een gegeven moment alleen. Gebruik daarom vanaf het begin slaapmiddelen die u ‘s nachts moeiteloos kunt aanbieden. En ze zijn vooral geschikt als je er niet aan went. Je moet jezelf er echter niet van laten overtuigen dat het kind verwennen is als je in de buurt bent. Vooral baby’s vinden het heerlijk om rondgedragen te worden. Als het zachtjes schommelt, komt het heel dicht bij de bewegingen die het uit de baarmoeder kent. Daarom kan de baby gemakkelijk in de arm in slaap vallen.

In de eerste levensmaanden zijn er allerlei mogelijkheden om het inslapen te stimuleren. Witte ruis is effectief gebleken, evenals een mooie speeldoos. Oudere baby’s houden misschien niet van het donker. Een nachtlampje kan je helpen om je te oriënteren en te zien dat je in goede handen bent. Het is het beste om consequent bij een slaapmiddel te blijven.

Om ervoor te zorgen dat uw baby de hele nacht door kan slapen, moet u buitengewone maatregelen zoveel mogelijk vermijden. Wanhopige ouders stoppen hun kroost bijvoorbeeld in de auto en rijden rond zodat ze eindelijk kunnen slapen. Dit is alleen effectief op korte termijn. Borstvoeding om te slapen is op de lange termijn ook zwaar als de baby eraan gewend is geraakt. Vaak is het dan geen honger meer, maar de behoefte om te zogen die bevredigd moet worden. In dit opzicht ontlast een fopspeen de ouders effectief – maar op een gegeven moment willen ze ook weer gespeend worden.

Wanneer slapen baby’s de hele nacht door?

Aangezien er geen algemeen antwoord op deze vraag is, is goed advies over babyslaap nuttig om te lezen. Niet alleen definiëren alle ouders ‘doorslapen’ anders, slaaponderzoek geeft alleen tijdschema’s voor elke leeftijd. Het idee dat een baby probleemloos de hele nacht door kan slapen is volkomen misplaatst – bij voorkeur van 20.00 uur tot 08.00 uur. Als baby’s in de eerste drie maanden van hun leven vier uur achter elkaar kunnen doen, is dat een groot probleem.

Slaaponderzoek schat dat de baby in slaap blijft rond de vijf tot acht uur, waarbij de baby zijn slaapfasen niet onderbreekt door contact op te nemen met de ouders. Deze cijfers worden realistisch vanaf de leeftijd van zes maanden, maar niet elke avond. De meeste kinderen hebben meer tijd nodig om een ​​betrouwbare nachtelijke routine op te bouwen.

Wanneer slapen baby’s de hele nacht door?

Aangezien er geen algemeen antwoord op deze vraag is, is goed advies over babyslaap nuttig om te lezen. Niet alleen definiëren alle ouders ‘doorslapen’ anders, slaaponderzoek geeft alleen tijdschema’s voor elke leeftijd. Het idee dat een baby probleemloos de hele nacht door kan slapen is volkomen misplaatst – bij voorkeur van 20.00 uur tot 08.00 uur. Als baby’s in de eerste drie maanden van hun leven vier uur achter elkaar kunnen doen, is dat een groot probleem.

Slaaponderzoek schat dat de baby in slaap blijft rond de vijf tot acht uur, waarbij de baby zijn slaapfasen niet onderbreekt door contact op te nemen met de ouders. Deze cijfers worden realistisch vanaf de leeftijd van zes maanden, maar niet elke avond. De meeste kinderen hebben meer tijd nodig om een ​​betrouwbare nachtelijke routine op te bouwen.

Plaats hier uw commentaar

Laat een reactie achter

Preggie
Logo
Shopping cart